Naam:
Stichting Jan Nagel 50PLUS foundation

ANBI:

De Stichting Jan Nagel 50PLUS Foundation (JNF50PLUS) is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Het RSIN of fiscaal nummer ANBI van JNF50PLUS is: 8592 37 072

Betreffende donaties:

Omdat de JNF50PLUS Foundation een officieel erkende ANBI-status heeft mogen donateurs hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat geldt zowel voor een eenmalige gift als voor een periodieke gift. De periodieke (bijvoorbeeld jaarlijkse) giften moeten door de donateur en de JNF50PLUS Foundation worden vastgelegd in een overeenkomst.

Wilt u meer informatie over donaties aan een ANBI, kijk dan eens op de website van de Belastingdienst

Overweegt u een donatie aan JNF50PLUS, of wilt u meer weten?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op  nummer +31 (0)6 38780989 of stuur een bericht via ons contactformulier.

Bankrekening:
IBAN: NL32 ABNA 0835910385 t.n.v. Jan Nagel 50PLUS

Contactgegevens:
Kneuterdijk 2
2514 EN Den Haag
secretary@jnf50plus.eu

Doelstelling en aanpak van JNF50PLUS in het kort:

Het doel van JNF50PLUS is om internationaal een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van samenlevingen waarin ouderen gerespecteerd en gehoord worden en waarin de rechten van ouderen (‘senior citizens’) gewaarborgd worden en waarin zij ook op politiek niveau adequaat zijn vertegenwoordigd. 

De eerste activiteiten zijn gericht op het bijeenbrengen van partijen en organisaties die passen in de doelstelling. Daarvoor organiseert  JNF50PLUS in november 2019 een seminar met nationale- en internationale organisaties. Daarin zal de vraag centraal staan hoe intensievere samenwerking tussen partijen en organisaties kan bijdragen tot een verbetering van de situatie van ouderen in Europa. 

Vervolgens zal het activiteitenplan verder worden uitgewerkt. 

De geldmiddelen van de partij:

  • overheidssubsidies;
  • donaties en schenkingen, hier worden geen wervingscampagnes voor gevoerd.

Het bestuur van JNF50PLUS bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris:

zie https://jnf50plus.eu/bestuur/

Beloningsbeleid:

JNF50PLUS voert geen apart beloningsbeleid. De bestuurders ontvangen geen vergoeding van de stichting behalve dan een vergoeding voor gemaakte kosten.

Jaarlijks zal JNF50PLUS haar financiële verantwoording en begroting op de website plaatsen.

Statuten

jaarverslag 2019

jaarverslag 2020

Begroting 2021