BEGROTING 2019 STICHTING JAN NAGEL 50PLUS FOUNDATION (JNF50PLUS)

INKOMSTEN UITGAVEN
Subsidie ministerie BZK* 90.000
Huisvesting 8.000
Personeelskosten** 40.000
Bureaukosten 3.000
Accountantskosten 2.500
Bestuurskosten 2.500
Conferenties 17.000
Inhuur externen 5.000
Reiskosten 5.000
Representatiekosten 2.000
Onvoorzien 5.000
Totaal 90.000 90.000

*   Op basis van inschatting

** Op basis van 24 uur per week

Frank Engelman

Penningmeester