JNF50PLUS wil de politieke emancipatie van ouderen ook op EU-niveau en op globaal niveau bevorderen. Dat gebeurt door middel van het aanknopen en verdiepen van contacten met andere ouderenpartijen en ouderenorganisaties in de Europese Unie en omringende landen.

Waar mogelijk wil JNF50PLUS daarmee gezamenlijk optrekken. De contacten zijn gericht op vormings- en scholingsactiviteiten ter ondersteuning van zusterpartijen en -organisaties buiten Nederland.