het bestuur van de foundation

Gerritjan van Otterloo

Gerritjan van Otterloo

Voorzitter

Gerrit Jan Pieter (Gerrit-Jan) van Otterloo is sinds 2019 namens de 50PLUS lid van de Tweede Kamer.

Van 1986 tot 1994 was Van Otterloo lid van de Tweede Kamer namens de Partij van de Arbeid (PvdA).

Op 11 juni 2019 werd hij geïnstalleerd als lid van de Tweede Kamer.

Harry Claassen

Harry Claassen

Secretaris

Harry Claassen is voormalig landelijk secretaris van 50PLUS, vertegenwoordiger in het Hoogheemraadschap Delfland en hoofd van het fractiebureau 50 PLUS in Den Haag, de examencommissie van Kronenburgh Opleidingen en een sportkoepel. Bij de VNG heeft hij veel ervaring opgedaan als programmasecretaris in het sociaal domein.

Politiek is ‘belangenbehartiging’, zo is zijn overtuiging. 50PLUS vervult die rol en de JNF50PLUS Foundation ondersteunt het doel. Van harte!

Jelle Smits

Jelle Smits

Penningmeester

Jelle Smits is sinds 2017 lid van 50PLUS en heeft inmiddels diverse bestuursfuncties in Zuid-Holland vervuld.

Door zijn werkveld op het gebied van internationale letselschaderegeling (in het Europese wegverkeer) is hij goed bekend met de gang van zaken in ‘Brussel’.

Hij legt zich graag verder toe op het ontwikkelen van een internationaal netwerk voor het uitwisselen van informatie over ‘ouderenbeleid’, mede om anderen binnen 50PLUS met die uitkomsten te kunnen voeden en inspireren .