Welkom

De Jan Nagel 50PLUS Foundation (JNF50PLUS) is een onafhankelijke stichting die verbonden is aan de politieke partij 50PLUS.

Doel van JNF50PLUS is om internationaal een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van samenlevingen waarin ouderen gerespecteerd en gehoord worden en waarin de rechten van ouderen (‘senior citizens’) gewaarborgd worden en waarin zij ook op politiek niveau adequaat zijn vertegenwoordigd.

Veel landen kampen met vergrijzing en een snel in omvang groeiende oudere bevolking. In een aantal landen speelt emigratie van jongeren daarbij een rol. Dat lijdt tot discussies over zaken als de toenemende kosten van zorg, sociale zekerheid, fatsoenlijke pensioenstelsels en passende huisvesting van ouderen.

In veel landen is ook sprake van een groeiende koopkrachtkloof tussen werkenden en niet (meer) werkenden. Daarnaast is er vaak ook sprake van leeftijdsdiscriminatie. (doelstelling)