Welcome

De Jan Nagel Foundation (JNF) is een onafhankelijke stichting, gelieerd aan de 50PLUS-partij. De JNF tracht haar doelstellingen te bereiken door middel van:

  • het uitbreiden en onderhouden van een internationaal netwerk
  • het organiseren van conferenties etc. ter ondersteuning van de ouderenvraagstukken in Nederland in relatie met het buitenland en vice versa.
  • het deelnemen aan soortgelijke bijeenkomsten georganiseerd door anderen

De JNF is momenteel aangesloten bij EDP/PDE (Europese democratische familie), IED (het onderzoeksinstuut van EDP/PDE) en AGE-Netwerk Europe

Wij hopen dat u relevante informatie op onze site en bij onze activiteiten zult vinden. Schroom niet om contact met ons te zoeken.

  • Gerrit Jan van Otterloo – voorzitter
  • Jelle Smits – penningmeester
  • Harry Claassen – secretaris
  • Jan Hendriks – bestuurslid

=======

The Jan Nagel Foundation (JNF) is an independent foundation affiliated with the 50PLUS party. The JNF seeks to achieve its objectives through:

  • Expanding and maintaining an international network.
  • Organizing conferences, etc., to support elderly issues in the Netherlands in relation to foreign countries and vice versa.
  • Participating in similar meetings organized by others.

The JNF is currently affiliated with EDP/PDE (European Democratic Party), IED (the research institute of EDP/PDE), and AGE Network Europe.

We hope you will find relevant information on our site and in our activities. Feel free to contact us.

Gerrit Jan van Otterloo – Chairman (former MP)
Jelle Smits – Treasurer
Harry Claassen – Secretary
Jan Hendriks – Board Member