De eerste activiteiten zijn gericht op het bijeen brengen van partijen en organisaties die passen in de doelstelling. Daarvoor zal JNF50PLUS in de loop van 2019 ten minste één symposium organiseren. Daarin zal de vraag centraal staan hoe intensievere samenwerking tussen partijen en organisaties kan bijdragen tot een verbetering van de situatie van ouderen in Europa. Het symposium zal worden gehouden in Nederland; een tweede mogelijk in het najaar in Brussel.

Mede op basis van de contacten die tijdens deze symposia zullen worden gelegd, zal het activiteitenplan verder worden geconcretiseerd. Die uitwerking zal in de eerste plaats zijn gericht op een aantal specifieke activiteiten, gericht op:

  • Het bevorderen van kennis van en vaardigheden gericht op mogelijkheden voor het versterken van de politieke en/of maatschappelijke positie van de partners;
  • Vormings- en scholingsactiviteiten ter ondersteuning van zusterpartijen en -organisaties in de vorm van trainingen en workshops
  • Extra aandacht voor de positie, en voor het actief betrekken van vrouwen.

In eerste instantie zullen de activiteiten van JNF50PLUS gericht zijn op de landen van de Europese Unie en de landen aan de randen van de EU. Daarbij denken we aan Kroatië, Slovenië, Estland, Oekraïne en Moldavië.