De activiteiten zijn gericht op het bijeenbrengen van partijen en organisaties die passen in de doelstelling. Hiervoor heeft het bestuur van JNF50PLUS in 2019 en 2020 meerdere seminars en conferenties bijgewoond, waarbij in 2020, vanwege Covid-19 de nadruk lag op digitale ontmoetingen.

In 2021 zal JNF50PLUS diverse bijeenkomsten organiseren gericht op het bevorderen van de politieke betrokkenheid van ouderen en in het bijzonder vrouwen.

Hierbij zal tevens aan de orde komen hoe intensievere samenwerking tussen partijen en organisaties kan bijdragen tot een verbetering van de situatie van ouderen in Europa.

Daarnaast zal in 2021 het activiteitenplan verder worden geconcretiseerd. Die uitwerking zal in de eerste plaats zijn gericht op een aantal specifieke activiteiten, te weten:

Het bevorderen van kennis van en vaardigheden gericht op mogelijkheden voor het versterken van de politieke en/of maatschappelijke positie van ouderen en de organisaties die hen vertegenwoordigen.
Vormings- en scholingsactiviteiten ter ondersteuning van zusterpartijen en -organisaties in de vorm van (digitale) trainingen en workshops

In eerste instantie zullen de activiteiten van JNF50PLUS gericht zijn op de landen van de Europese Unie. Daarbij denken we aan Hongarije, Spanje, Zweden, Noorwegen Italië, Kroatië, Slovenië en Estland.